انواع اختلالات دوربین مداربسته

انواع اختلالات دوربین مداربسته

تاریخ انتشار : 1401.09.18

در فرایند ارائه ی تصاویر دوربین مداربسته، ممکن میباشد اختلالاتی فیس دهد که روند ارائه و اخذ تصاویر را با انواع مواجهه نماید، درایت از اختلالات دوربین مداربسته، میتواند مارا در عیب یابی یک سیستم بررسی تصویری کمک سازد تا مجددا تلاش درست دوربین مداربسته، در کمترین مجال ممکن ایفا خواهد شد. درین نوشته‌ی علمی اختلالات دوربین مداربسته را تفصیل خوا‌هیم بخشید.

 

اختلالات دوربین مداربسته چه‌طور می باشند ؟


به هر نوع اختلال و گونه های که بازدارنده از تلاش درست و مطلوب یکی از سیستم می گردد، مشکل گفته می‌گردد. دست اندرکاران متعددی میتواند موجب اختلالات دوربین مداربسته و عدم تلاش درست آن خواهد شد که عبارتند از :

 

فساد در hardware پیروزی و بدنه

فساد در امکانات نصب، فاصله زیاد کابل ها و استعمال از کابل و امکانات غیر استاندارد

خطاها قابل انعطاف افزاری

عدم ارائه ی تصاویر یا این که ساخت نویز در تصاویر

عدم سعی صحیح لنز

عدم فوکوس لنز و کثیفی لنز

و …

 

پیشگیری از اختلالات دوربین مداربسته

 

رفع عیوب لنز


آلودگی بر روی لنز و عدم فوکوس آن، از اختلالات دوربین مداربسته به حساب آورده می شود، مدام کارایی نمایید لنزهای دوربین مداربسته خویش را در هنگام نصب در گوشه و کنار باطن و فارغ منزل نظارت نمایید تا مطمئن گردید که لنز دوربین‌ ها منزه می‌باشند و مطئن گردید لنز دوربین مداربسته عاری از هر سیرتکامل دنبال لکه، گرد و غبار و … باشد و در شکل آلودگی خوب میباشد از یکپارچه پاک به کارگیری فرمائید تا لنز منزه خواهد شد. در‌صورتی‌که لنزهای دوربین مداربسته خراشیدگی داشته باشد، راهی جز بده بستان لنز ندارید منزه کرد.

 

در بعضا از مواقع، شاهد عدم فوکوس لنز هستیم که باید اقدامات صحیح و مایحتاج صورت بپذیرد تا این نقص‌ برطرف گردد. درصورتی که لنز دوربین مداربسته از نوع اثبات (Fixed) باشد، باید عملیات فوکوس به وسیله سرویس ها بعد از فروش متاع متبوع صورت بپذیرد و در حالتی که هماز نوع متغیر باشد، عملیات فوکوس به طور دستی و یا این که به طور قابل انعطاف افزاری قابل اجرا میباشد.


 

اختلالات دوربین مداربسته

 

نصب دوربین مداربسته در دور و اطراف مطلوب


یکی‌از اختلالات دوربین مداربسته، زخم و زنگ زدگی کیس دوربین و عدم روءیت کرد کافی دوربین میباشد، همان گونه که میدانیم، یکی از دیگر از روش‌ های حفظ از سیستم بررسی تصویری، نصب دوربین مداربسته و پاک کردن مداوم دور و بر نصب می ‌باشد به دلیل آن که گرد و غبار قادر است موجب کثیفی لنز، فساد لنز و … گردد، خوب میباشد هر یک‌سری وقت یکبار رویت کرد کافی دوربین را گزینه پژوهش در اختیار بگذاریم تا شاخه های درختان، بوته ها و … بازدارنده از نظر دوربین مداربسته نشوند.

 

خوب میباشد دوربین مداربسته متبوع در محیطی نصب گردد که در معرض بدون واسطه آب، باران و برف و … قرار نگیرد یا این که در‌حالتی که وضعیت نصب به نحوی میباشد که نمی اقتدار از باران و برف، رطوبت و …. اجتناب کرد، بایستی دوربینی تعیین گردد که از استانداردهای مقاومت درین حالت زیرا IP66 و IP67 مدد کرد چرا‌که در غیر این شکل، می‌تواند موجب آب خوردگی موفقیت دوربین مداربسته و خطاها بدون شوخی شود و مطلقا دوربین مداربسته ای گزینش خواهد شد که در مقابل اکسایش مقاوم باشد که موجب خوردگی، زنگ زدگی و عدم مقاومت کیس دوربین نشود تا از اختلالات دوربین مداربسته ناشی از جراحت به دوربین دوری به شغل آید.

 

 

 

کابل کشی اصولی امکانات نصب


یک کدام از دیگر از اختلالات دوربین مداربسته، عدم رعایت اصول نصب و کابل کشی های استاندارد میباشد. در هنگام نصب دوربین مداربسته، باید کل اتصالات دوربین مداربسته را در اختیار گرفتن و نظارت فرمایید، از متراژ استاندارد کابل ‌هایی که به مانیتور، دستگاه ذخیره ساز و دوربین مداربسته متصل می باشند.


 

در پروژه های زیادی چشم گردیده که اشخاص به انگیزه صرف مخارج نادر خیس، امکانات نصب نامرغوبی را گزینه به کار گیری قرار دادند که موجب اختلالات دوربین مداربسته و عدم ارائه ی تصاویر بی وقفه گردد.

 

به کار گیری از منبع تغذیه اصولی و استاندارد


یک کدام از کارداران مهمی که میتواند در ساخت اختلالات دوربین مداربسته و سعی درست آن تاثیرگذار باشد، تغذیه دوربین و دستگاه ذخیره ساز میباشد چرا‌که ممکن میباشد موجب انقطاع و وصلی آن‌ها، عدم ضبط دستگاه ذخیره ساز، اشکالات دوربین در ارائه ی تصاویر روءیت کرد در شب و … گردد.

 

بازدید زمان ای از سیستم مداربسته


از عمل افتادگی ناگهانی و نقص‌ نرم‌افزار و دشوار افزاری از سایر اختلالات دوربین مداربسته، به حساب آورده می شود. سیستم های مداربسته، مانند هر نوع وسیله ی دیگر مستلزم بازدید عصر ای است، بارها چشم گردیده است که یوزرها متوجه عدم همت دوربین یا این که دستگاه ذخیره ساز خویش نشده اند و پس از حادثه یک اتفاق که مستلزم تصاویر بازپخش بودند، به دستگاه ذخیره ساز خویش مراجعه کرده، متوجه عدم تلاش دستگاه ذخیره ساز در مراحل ضبط تصاویر گردیده اند و هیچ تصاویر قابل استناد برای مراجع قضایی در دسترس آنان نخواهد بود، بدین ترتیب عالی میباشد این امکانات به طور عصر ای پژوهش شوند تا سعی درست آنها مطمئن شد.

 

ممکن میباشد بعد از مدتی بر تاثیر گرد و غبار، حرفه های دستگاه ذخیره ساز در گیر انواع شوند، کارکردن دستگاه ذخیره ساز فارغ از رشته یا این که با حرفه مبتلا ایراد، ممکن منجر زخم دورازشوخی به hardware دستگاه خواهد شد، براین اساس نیاز میباشد که تا هر یک سری وقت یک توشه از سعی رشته آن مطمئن شد.
 

 

خوب میباشد وضعیت نصب دوربین مداربسته وو فروغ اطراف را به صورت ظریف نظارت فرمایید چرا ممکن میباشد تغییری در فروغ دور و بر ایفا گردیده باشد. نوروروشنایی ضعیف دور و بر منجر خواهد شد دوربین به صدق تصاویر را تصویب نکند.

 

نظارت محتویات هارد
 

یک هارد دیسک برای ضبط و ذخیره داده ها دوربین مداربسته مایحتاج میباشد، ولی این نکته را در لحاظ بگیرید هر نوع هارد، با دقت به گنجایش خویش صرفا می‌توانند یک سری روز یا این که یک سری ماه، تصاویر ذخیره گردیده را مراقبت نماید و بعداز آن Overwrite گردد، پس نیاز میباشد که تصاویر موردنیاز خویش را قبل از عملیات Overwrite بکاپ گیری یا این که پشتوانه گیری نمائید.

 

یکی اصلی ‌ترین اصولی که در حفظ از سیستم رسیدگی تصویری می بایست رعایت فرمایید تهیه تاریخ و فرصت دوربین می باشد. تاریخ و فرصت ظریف دوربین مدار بسته بسیار اساسی و ضروری میباشد و شما می توانید مطمئن گردید واقعه ‌ها در چه فرصت و تاریخی پیش آمده ‌اند، بدین ترتیب نیاز میباشد که پیکربندی مجال و تاریخ به صحت صورت بپذیرد تا موجب اختلالات دوربین مداربسته در روند مجال ذخیره سازی و … نشود.

 

هارد دوربین مداربسته

 

حرف آخر در زمینه ی اشکال اختلالات دوربین مداربسته

 

همانگونه که تفصیل دادیم، کارداران اکثری میتوانند موجب اختلالات دوربین مداربسته، گردد و فرآینده ارائه ی تصاویر را به بده بستان اندازند که درین نوشته‌علمی، به بعضا از آن‌ها اشاره شد و راهکارهای پیشگیری از آن‌ها به طور متخصر گستردن داده شد.

واتس آپ نگاه هوشمند