اهمیت نصب حسگر PIR

اهمیت نصب حسگر PIR

تاریخ انتشار : 1401.09.20

تمامی اجسام و موجوداتی که دمای آنان بیشتراز صفر جايگاه سانتی گراد باشد، از سطح خویش اشعه فرا سرخ (مادون قرمز رنگ) ساطع می نمایند. این اشعه در طیف فرکانسی دیده بشر قرار ندارد، و به همین استدلال بوسیله دیده بشر قابل روئیت نمی باشند. PIR، مخفف Passive InfraRed میباشد.

 

حسگر PIR جهت تشخیص و شناسایی اینگونه سیگنال هایی پیاده سازی گردیده اند. حسگرها، هیچ سیرتکامل انرژی یا این که اشعه ای از خویش ساطع نمی نماید و تنها از اشعه های ساطع گردیده از اجسام و موجودات زیر پوشش لنز خویش، جهت تشخیص تکان، استعمال می کند. این حسگرها بضاعت و توان اندازه گیری دما یا این که حرارت اجسام متحرک را نداشته و تنها طبق اشعه ساطع یا این که منعکس گردیده از اجسام، شغل می نماید. در‌این نوشته‌ی علمی، به مداقه نصب حسگر PIR میپردازیم.

 

 

روش کارایی حسگر PIR


PIR از یک حسگر پایروالکتریک (PYROELECTIC)، که بضاعت تشخیص فروغ و روشنایی مادون قرمز رنگ را داراست تاسیس شده است. هر جسمی، کمی اشعه مادون قرمز‌رنگ سطح ذیل از خویش ساطع می کند. اجسام گرم‌ خیس نیز پرتو بیشتری از خویش ساطع می‌نمایند.

اهمیت نصب حسگر PIR

حسگر PIR، از دو قسمت متشکل می گردند، (ممکن میباشد حسگرهای مادون قرمز رنگ از یک جفت حسگر پایروالکتریک برای تشخیص امواج مادون قرمز‌رنگ در گوشه و کنار محیط، به کار گیری ‌نمایند. این دو حسگر ( قسمت ) در کنار یکدیگر قرار میگیرند و وقتی که تفاوت سیگنال فی مابین دو حسگر ساخت می‌گردد، حسگر اساسی ایجاد آلارم می کند).

 

این مناطق نیز از مواد حساس به فروغ فراسرخ، تشکیل شده اند، که در جلوی لنز قرار دارا هستند و میدان مشاهده کرد آن‌ها، محدوده تشخیص را گزینش می کند. زمانی که سطح مادون قرمز رنگ هر دو قسمت یکسان باشد حسگر در شرایط غیر فعال جای دارد.

اهمیت نصب حسگر PIR

چنانچه یک قسمت فروغ و روشنایی IR را از نصیب دیگر کمتر یا این که بیشتر اخذ کند، خروجی آن نسبت به نصیب دیگر در موقعیت بالا یا این که ذیل قرار می‌گیرد. خروجی مقایسه کننده تفاضلی که در موقعیت معمولی صفر (بالانس) میباشد تغییر تحول موقعیت میدهد. این تغییر و تحول به وسیله نصیب A، در صورت ذیل نشانه داده گردیده‌است. زمانی جسم گرم از حوزه‌ سنجش بیرون می شود، حسگر تغییرات تفاضلی منفی تولید می‌نماید. این تغییر و تحول بوسیله نصیب B در صورت ذیل، علامت داده شد‌ه‌است. هر دو این تغییرات در پالس، بیان کنده تشخیص جسم گرم میباشد که سیگنال‌ مادون قرمز‌رنگ را ساطع می کند، که آرم دهنده تشخیص تکان، است.

 

به خواسته مقاومت حسگرهای مادون قرمز‌رنگ در مقابل تغییرات دمایی یا این که رطوبت، آن‌ها‌را باطن ماده‌ای مانند، قرار میدهند.

 

اهمیت نصب حسگر PIR

عدسی آیتم به کارگیری در حسگر PIR


هنگام تشکیل داد حسگر PIR، حدس دو نکته قابل توجه میباشد: هزینه معدود و آلرژی بالا که با استعمال از درپوش عدسی (لنز فرنل) می‌قدرت به هر دو این مورد ها دست یافت. لنز های فرنل، دامنه همت را ارتقاء می دهند، آلرژی را زیاد می‌نمایند و الگوی تشخیص را به راحتی تغییر تحول میدهند.

 

حرف آخر درباره ی التفات نصب حسگر PIR


درین نوشته‌ی علمی، با طرز تلاش حسگر های PIR آشنا شدیم، امروزه با توسعه تکنولوژی برای کاهش نادرست در تشخیص تکان در فضا و خودداری از ساخت‌و‌ساز آلارم های کاذب آلرژی این حسگرها قابل تهیه و تنظیم بوده و اشکال مختلفی از این حسگرها جهت به کارگیری برای موردها خاص پیاده سازی و تشکیل‌شده اند، که می شود به حسگرهای (وزنی – Dual microwave and PIR و PIR فعال) اشاره نمود.

واتس آپ نگاه هوشمند