اهمیت نصب دوربین مداربسته بر روی دکل

اهمیت نصب دوربین مداربسته بر روی دکل

تاریخ انتشار : 1401.10.03


دکل ها در سیستم دوربین های حفاظتی بسیار پر اسم و رسم هستند و برای نصب دوربین ها در طول مطلوب، اخذ شایسته ترین تصویر و همینطور در دسترس نبودن دوربین ضروری می‌باشند.

همانگونه که میدانیم، نصب دوربین در طول بالایی از سطح خیابان ها منجر اخذ جزئیات بیشتر در تصویر، می‌شود. معمولا نیاز میباشد که دوربین های خاص زیرا : اسپید دام، بر روی دکل نصب گردد به دلیل آن که بتواند سطح وسیعی از گوشه و کنار پیرامون را پوشش دهد.

 

 

نکات اصلی در نصب دوربین مداربسته بر روی دکل


در حالیکه وجود دکل ها مایحتاج میباشد، البته نصب یک دوربین از روش دکل میتواند موجب تولید مشکل در حریم محرمانه اشخاص، گردد. براین اساس نیاز میباشد که قبل از نصب دوربین مداربسته بر روی دکل، حریم سری و عدم نقض ضوابط جان دار در جامعه را در حیث داشت.

 

نصب دوربین مداربسته

مالکیت دکل


مالک دکل می بایست اذن نصب دوربین را بر روی دکل متبوع بدهد. اکثر وقت ها موسسه ها صاحب دکل، نصب دوربین را بر روی دکل هایشان ممنوع کرده اند. در‌این وضعیت باید، تأییدیه کتبی از صاحب و مالک دکل داشته باشید.

 

 

اتصال برق و اطلاعات


کیفیت برقرار کردن رابطه دوربین به کانال بوسیله برق و اطلاعات، دومی بازدارنده گران قدر پیاده سازی میباشد. در اکثر زمان ها مورد ها چگونگی برق وارداتی به دکل مطلوب وجود ندارد یا این که غربال نشده و یا این که سطح ولتاژ بالا میباشد.

 

پیاده سازی امکانات جابجایی برق و هدایت آن به دوربین، هزینه ای را ساخت و ساز خواهد کرد.

برق وارداتی به دکل، ممکن میباشد به وسیله سوئیچ نیز جابجایی یابد به‌این شکل که می قدرت به وسیله سوئیچ پر‌نور و بی سر و صدا بودن را در اختیار گرفتن (مخصوصا برای لامپ های نوروروشنایی در خیابان) کرد. براین اساس فهمیدن مقدار تغذیه دکل قضیه مهمی میباشد. برای فعال سازی و جابجایی اطلاعات نیاز به وایرلس است.

 

نصب دوربین مداربسته

 

تداخل


ممکن میباشد دستگاه های همسایه بر دوربین، تداخل ساخت نمایند که درایت از این مسئله، ضروری میباشد. دکل ها، میتوانند یاور با دستگاه های دیگر تداخل الکتریکی و یا این که مغناطیسی بوجود آورند که‌این مسأله نیز سبب ساز ساخت‌و‌ساز مشکلاتی، میگردد.
برای نصب دستگاه ها پیش از جاری ساختن هر کاری منبع تداخل را معلوم نمائید بعد از آن محلی مطلوب برای نصب دوربین بیابید.

 


نصب براکت


برای نصب براکت، تولید رخنه‌ بر روی دکل ها برای محافظت دوربین بر روی براکت، متداول وجود ندارد این طریق به گذر زمان فرصت منجر وخیم شدن دکل و وا رفته شدن و در غایت شکسته شدن براکت می گردد.

نصب دوربین مداربسته بر روی دکل، بوسیله نوار یاروهمدم با گیره که بر روی سطح دکل پیوند می خورد، شکل میگیرد. بقیه امکانات مانند بست دکل را اشراف کرده و دوربین را در شریط امن نگه می دارا هستند.

 

نصب دوربین مداربسته

 

نصب دوربین


در‌این‌حالت‌ با دقت به طول دکل از سطح زمین، وجود بالا بر نیاز میباشد.

 

 

نکاتی در خصوص نصب دکل های تازه


تعریف و تمجید محل


مسائل حقوقی زمین متبوع جهت نصب دکل بایستی در لحاظ گرفته شوند.
با به کار گیری از دستگاه جی پی اس می اقتدار محل دکل را انتخاب کرد.

 

نصب دوربین مداربسته


طول دکل


طول کلی دکل، مشتمل بر آن طولی که در خاک نصب گردیده نیز است.
برای اندازه گیری ارتفاع نصب گردیده در خاک ضریب 10%+2 فوت را در لحاظ می‌گیریم.(طبق فرمول) به عنوان مثال در شرایطی‌که طول دکل هنگامی که ارتفاع نصب گردیده در خاک 30 فوت باشد.
محاسبات به قرار تحت میباشد:

فوت 3 = 10% × دکل 30 فوتی

فوت 35 = 30 فوت ارتفاع دکل + 2 فوت اضافه گردیده + 3 فوت

سود 35 فوت میباشد که 5 فوت آن در خاک نصب گردیده است.

نصب در بتن منجر کاهش ارتفاع میگردد البته این به حساب آوردن بایستی به وسیله شخص کارشناس شکل بگیرد و سوای تأیید نباید نصب خواهد شد.

 

نصب دوربین مداربسته


فعال‌سازی دکل


این عمل معمولاً بوسیله پیمانکار جاری ساختن می‌گردد که دارنده کامیونی مجهز به قلاب و مته برای ساخت و ساز ترک، میباشد.
جاری ساختن چنین امور، مستلزم به دست آوردن مجوز و بیمه میباشد.
زمین کردن
زمین کردن بوسیله سیم ارت و میله ای باطن زمین، میگیرد.

 

 

طول دوربین

اندازه گیری سایز دکل و یا این که گزینش بلندی برای نصب دوربین مداربسته بر روی دکل، مسائلی قابل نظارت می باشند. بخش اعظمی از دوربین ها سوای پیش گویی ساخت و ساز تصویری مطلوب، بر روی دکل نصب می‌شوند. لنزی که تعیین میشود و اف وی او (میدان رویت کرد) مورد ها مهمی می‌باشند که در نصب دکل، می بایست به آنها اعتنا داشت.


مهمترین مسأله ای که وجود داراست این میباشد که چگونگی تصویر، منجر می‌گردد نصب دوربین در ارتفاعی باشد که چگونگی تصویر در آن طول محافظت خواهد شد. دوربین می بایست در مسافت 15 فوت و یا این که بلند خیس نصب خواهد شد.
طولی که دوربین در آن نصب می‌شود می بایست به اندازه ای باشد که نتوان آن را بازنویسی کرد.

واتس آپ نگاه هوشمند