کابل شبکه 1000 متری cat7A S/FTP مدل VDIC648318

کابل شبکه 1000 متری cat7A S/FTP مدل VDIC648318

تولید کننده: Schneider
مدل کالا: VDIC648318

محصولات دیگر