کابل فیبر نوری 24 کور 9 میکرون Single Mode مدل VDIC42524T

کابل فیبر نوری 24 کور 9 میکرون Single Mode مدل VDIC42524T

کابل فیبر نوری 24 کور 9 میکرون Single Mode مدل VDIC42524T

تولید کننده: Schneider
مدل کالا: VDIC42524T

محصولات دیگر