کابل شبکه 305 متری cat6 LSZH UTP مدل VDIC116118

کابل شبکه 305 متری cat6 LSZH UTP مدل VDIC116118

کابل شبکه 305 متری cat6 LSZH UTP مدل VDIC116118

تولید کننده: Schneider
مدل کالا: VDIC116118

محصولات دیگر