کابل شبکه 305 متری cat6A فویل دار مدل ACTTG4P6ASCM3RBU

کابل شبکه 305 متری cat6A فویل دار مدل ACTTG4P6ASCM3RBU

کابل شبکه 305 متری cat6A فویل دار مدل ACTTG4P6ASCM3RBU

تولید کننده: Schneider
مدل کالا: ACTTG4P6ASCM3RBU

محصولات دیگر