کابل شبکه 305 متری cat6 F²/UTP مدل 2D4P6T2PS3RBU

کابل شبکه 305 متری cat6 F²/UTP مدل 2D4P6T2PS3RBU

تولید کننده: Schneider
مدل کالا: 2D4P6T2PS3RBU

محصولات دیگر