اکسپندر 5 زون آنیک

اکسپندر 5 زون آنیک
ارسال شماره زون از طریق پیام کوتاه توسط دزدگیر
دارد
 
خروجی آژیر
دارد
 
ارتباط با دزدگیر از طریق
4 رشته سیم RS485
 
سایر مشخصات
افزایش 5 زون با سیم به دزدگیر
 
اقلام همراه
IC RS485 / کاتالوگ راهنما / فیش اتصال به دزدگیر

محصولات دیگر