2851 روتر Cisco سری 2800

2851 روتر Cisco سری 2800

مناسب یرای  شبکه های کوچک

دارایی ماژوال های   Slots HWICs / Slots  2GE / 3PVDM /1NME-X /2AIM 

پشتیبانی از پروتکل های امنیتی 

جنس بدنه: فلزی 

محصولات دیگر